Repro

repro

Het werken met primaire bronnen biedt kansen én uitdagingen. In uw uitgave wilt u wellicht gebruikmaken van afbeeldingen of teksten uit een bestaand werk, of beschikt u over nog niet eerder gepubliceerd materiaal in de vorm van ‎manuscripten, foto’s of microfilms. In alle gevallen wilt u het bronnenmateriaal zo mooi ‎en duidelijk mogelijk in uw publicatie integreren, zonder de originelen te beschadigen. Daarvoor ‎moet vakkundig en met beleid worden gescand, gefotografeerd en gedigitaliseerd, met de inzet van professionele ‎apparatuur. Woordvorm levert u dit alles graag! Wij beschikken over professionele kennis, vaardigheden en apparatuur ten behoeve van de behandeling van kostbare en/of kwetsbare ‎informatiedragers, zoals oude manuscripten en boeken, microfilms, platen en foto’s.

Digitalisering is meer dan alleen fotograferen van materiaal. Tekst wordt pas echt goed bruikbaar voor onderzoek of heruitgave wanneer het is omgezet naar digitale tekst. Woordvorm digitaliseert tekst met behulp van software voor optische tekenherkenning [OCR]. Complexe teksten [denk aan niet-westerse schriftsoorten, het gebruik van diacritische tekens, slecht leesbare teksten] digitaliseren wij ook, middels een gecontroleerd systeem van herinvoer [re-keying]. Wij ‎geloven in de waarde van digitalisering van bronnenmateriaal voor behoud, onderzoek en verspreiding en zijn trots op ‎onze bijdragen daaraan.

repro