Onze passie

Een verhaal krijgt vorm in tekst. Tekst bestaat uit zinnen, zinnen uit woorden, en woorden uit letters [taalkundig gezien slaan we nu een paar niveaus over, om je niet te vervelen]. Woordvorm translitereert letters vanuit het ene alfabet naar een ander, bijvoorbeeld vanuit het Arabisch naar het onze. Woorden en zinnen vertalen we, maar ‘woord-voor-woord’ vertalen leidt nog niet tot vertaald verhaal. Om een verhaal te vertalen moet je het verhaal begrijpen, de zinsbouw doorgronden, de woordvormen herleiden en het schrijfsysteem kennen. Dat vergt een combinatie van grondige taalkennis, scherp taalkundig inzicht, ontwikkeld taalgevoel en een nauwkeurige blik.

De verhalen

Om een mooi verhaal te kunnen vertalen of in een andere taal te kunnen vertellen, is meer nodig. Daarvoor moet je thuis zijn in de taal en de verhalen van de taal kennen. Vertalen is de taal liefhebben, de woorden liefkozen en de verhalen willen vertellen. Peter en Roy delen wat dat betreft zowel passie als achtergrond: beiden studeerden onder andere Arabisch en brachten lange tijd door in de Arabische wereld. Tijdens hun studie taalkunde hebben zij hun kennis van de werking van taal uitgebreid en verdiept, kennis die nuttig is voor zowel vertalen, redigeren als programmeren. Zij streven ernaar hun kennis van en liefde voor taal optimaal in te zetten in de diensten die zij leveren.

Meer dan tekst

Een goede publicatie heeft meer nodig dan alleen een sterke inhoud en kloppend taalgebruik: het oog wil ook wat. Een pagina moet rust uitstralen en overzichtelijk zijn. Een boek moet snel doorzoekbaar zijn door middel van een logische indeling, een overzichtelijke inhoudsopgave en een gedegen index. Een afbeelding, zoals een foto, een kaart of een illustratie, kan een onmisbaar onderdeel zijn van een studie, bundel of onderzoeksvoorstel. Wij vinden een publicatie pas af als ook deze visuele componenten goed zijn uitgewerkt. Woordvorm heeft daarvoor de competentie en instrumenten in huis. Wij hebben ruime ervaring in het realiseren van wetenschappelijke publicaties, en hebben daardoor een goed inzicht gekregen in de optimale indeling van de inhoud van de tekst en de instrumenten waarmee de tekst gemakkelijk doorzocht kan worden, zoals de inhoudsopgave, het notenapparaat, de bibliografie en de index. Wij maken daarbij onder meer gebruik van de onvolprezen desktop publishing [DTP] software InDesign van Adobe. Voor de [foto]grafische elementen in uw publicatie beschikken wij over professionele foto- en scanapparatuur en maken wij wederom gebruik van de onmisbare software van Adobe, waaronder Illustrator en Photoshop.

Met die kennis, ervaring en liefde voor taal en vormgeving kan Woordvorm een waardevolle bijdrage leveren aan uw publicatie. Hoe kunnen wij ú helpen?